Giới thiệu về Forlybrand

Công Ty Cổ Phần Forlybrand được thành lập năm 2015 với chuyên ngành kinh doanh về Digital Marketing. Với sự hiểu biết rộng, chuyên sâu về ngành IT và thị trường B2B, Forlybrand mong muốn được đồng hành cùng các Doanh Nghiệp trong việc phát triển thị trường, thực hiện các chiến dịch Digital Marketing một cách hiệu quả nhất. Hỗ trợ các Doanh Nghiệp ứng dụng công nghệ số để truyền thông, tương tác với khách hàng tốt hơn.

Tầm nhìn đến năm 2025

Trở thành một trong các đơn vị truyền thông, Digital Marketing Agency hiệu quả nhất trong lĩnh vực B2B. Đặc biệt mảng về mảng IT (Cloud, SaaS, Software…) dành cho Doanh Nghiệp.

Sứ mệnh

  • Nghiên cứu, triển khai các giải pháp Digital Marketing hiệu quả cho ngành IT
  • Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông dành cho các chủ Doanh Nghiệp và các bạn IT

Giá trị cốt lõi

Chuyên sâu – Trách nhiệm – Tận tâm – Kiên trì – Bền vững

 

Bạn cần Digital Marketing

Bạn đang cần triển khai các chiến dịch Digital Marketing. Tuy nhiên bạn chưa muốn đầu tư quá lớn cho vào nhân sự Marketing, bạn cần một đơn vị Agency có hiểu biết chuyên sâu về thị trường B2B, về sản phẩm IT…